“ÖNCE İNSAN, ÖNCE EĞİTİM”

Simya Kolejleri, eğitim ve öğretimde çağdaşlığı ve en iyi olmayı ilke edinen, öğrenmede sürekliliğe inanan bir eğitim kurumudur. Amacımız; önce “iyi insan” yetiştirmek ilkesine inanarak, toplum ve çevre sorumluluğu olan bireyler yetiştirmektir. Simya Koleji, kendi eğitim felsefesini oluşturmuş ve okullarındaki tüm eğitim-öğretim sürecini bu felsefeyi temel alarak inşa etmiştir.

  İnsancıldır

Mutlu; insani değerlere sahip; diğer insanlara, çevreye, doğaya, dünyaya, evrene saygısı olan öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

  İlerlemecidir

Öğrencisini ailesinin, toplumunun, ülkesinin ve insanlığın gelişmesi ve iyileşmesi için eğitmeyi hedefler.

  Yapılandırmacıdır

Akademik ve bilimsel bilginin ezberlenerek unutulması için değil; deneyimlenerek yaşam boyu sürmesi, iyileşmesi, anlam kazanması ve olumlu değişim için kullanılmasını öğretmeyi hedefler.

İletişim